- Readgujarati.com - http://archive.readgujarati.in/sahitya -

આ છે જિંદગી – સાત્વિક શાહ

જન્મથી મૃત્યુને પામવાનું નામ છે જિંદગી.
બચપનથી ઘડપણને પામવાનું નામ છે જિંદગી
ભણતરથી ઘડતરને પામવાનું નામ છે જિંદગી
    ઓ જિંદગીના દાતા તમારે નામ છે આ જિંદગી.

દુ:ખ કે સુખથી સુખ કે દુ:ખને પામવાનું નામ છે જિંદગી
હાર કે જીતથી જીત કે હારને પામવાનું નામ છે જિંદગી
અણગમા કે પ્રેમથી પ્રેમ કે અણગમાને પામવાનું નામ છે જિંદગી
    ઓ જિંદગીના દાતા તમારે કાજ છે આ જિંદગી.

ઈતિહાસના ઈશારે વર્તમાનની રચના છે જિંદગી
પણ ભવિષ્યના અરમાનો માટે વર્તમાનને જીવ્યા તે છે જિંદગી
આમ ઈતિહાસથી ભવિષ્ય પામવાનું નામ છે આ વર્તમાન જિંદગી
    ઓ જિંદગીના દાતા તમારે શરણે છે આ જિંદગી.