ગુડનાઈટ, ડૅડી ! – ચંદ્રકાન્ત બક્ષી

એણે જોયું બેબી વાર્તા સાંભળતા સાંભળતા જ સૂઈ ગઈ હતી.
ધીરેથી એણે બેબીના વાળની બંને રેશમી રિબનો ખોલી. પછી એક પછી એક હેરપિનો કાઢી લીધી, વાળ છૂટા કર્યા અને માથા પર હાથ ફેરવ્યો, ગાલ પર એક બચી ભરી. કહેવાનું મન થયું ‘ગુડ નાઈટ, ડાર્લિંગ !’

સવારની ફલાઈટથી જવાનું હતું બેબીને.
ટેબલ પર પડેલી જૂની ડબલ લાઈનવાળી નોટનું પાનું ફફડ્યું. એ ઊભો થયો. હોમવર્કવાળી નોટ ઠીક કરીને બેગમાં મૂકતાં એનાથી વંચાઈ ગયું. આડાઅવળા અક્ષરે અંગ્રેજીમાં પેન્સિલથી લખ્યું હતું : ‘ફેરી પિંક કુડ નોટ ફ્લાય, ફૉર હર વિંગ્સ વેર વેટ.’ – પાંખો ભીંજાઈ ગઈ હતી એટલે ફેરી પિંક ઊડી શકતી ન હતી. ફૅરી પિંક પરી હતી. નદીને કિનારે રહેતી હતી. લાઈલેકનાં ફૂલો વચ્ચે ઊડતી હતી. એ ઊડતી હતી એટલે ફૂલો હાલતાં હતાં અને પંખુડીઓ પરથી શબનમ ઝરતું હતું અને જ્યાં જ્યાં શબનમનું એક ટીપું ઝરતું હતું ત્યાં એક પતંગિયું પંખ ફફડાવીને ઊડી જતું હતું.

એણે નોટ બંધ કરી અને બૅગમાં મૂકી.
એણે કહેલું : ‘બેટા, વહેલી સૂઈ જા, કાલે વહેલા ઊઠીને તૈયાર થવાનું છે.’
‘કેમ?’
‘કાલે વહેલા ઊઠવાનું છે. પછી તું ઊઠીશ નહીં.’
‘ઊઠીશ, મને વાર્તા કહો.’
એણે વાર્તા બનાવવા માંડી : ‘એક બેબી હતી…..’
‘મારા જેવી ?’
‘હા, તારા જેવી, પણ એના વાળ તારા કરતાં લાંબા હતા.’
‘કેટલા લાંબા, ડૅડી ?’
‘બહુ લાંબા.’
’એ ચશ્માં પહેરતી હતી ?’
એ હસ્યો. પછી યાદ આવ્યું, મંમી ચશ્માં પહેરતી હતી એટલે. અને એ ગમગીન થઈ ગયો. સંયત થઈ ગયો. ફરી હસ્યો. ‘તને કેવી રીતે ખબર પડી ગઈ ?’
‘મને ખબર નથી.’
‘અચ્છા. એ ચશ્માં પહેરતી હતી.’
‘આપણી મંમી પણ ચશ્માં પહેરે છે ને ?’
’હા, મંમી ચશ્મા પહેરતી હતી. પણ બેબીનાં ચશ્માં મંમી કરતાં નાનાં હતાં.’
‘એ જોઈ શકતી ન હતી?’
‘જોઈ શકતી હતી. બહુ નહીં.’
‘ચશ્માં પહેરે એટલે ન રડાય ?’
‘રડાય.’
‘પછી ?’
‘ -પછી બેટા, એ બેબી એક વાદળ પર બેસી ગઈ. વાદળમાં બહુ પાણી હતું.’
‘બેબી ભીંજાઈ ગઈ ?’
‘ના બેટા, એ બેબી વાદળ પર બેસી ગઈ અને વાદળ આકાશમાં વહેતું હતું. અને એક નાનું લીલું પક્ષી આવ્યું. પક્ષી બહુ થાકી ગયું હતું. ઊડી ઊડીને પાંખો ફફડાવતું ફફડાવતું એ વાદળ પર બેસીને શ્વાસ ખાવા લાગ્યું, અને…’
‘એ રસ્તો ભૂલી ગયું હતું ?’
‘હા, એ રસ્તો ભૂલી ગયું હતું.’
‘રાત પડી ગઈ ?’
‘ના, રાત ન હતી. પણ અંધારું થઈ ગયું હતું એટલે પક્ષી ગભરાતું હતું. બેબીની પાસે બેસી ગયું.’
‘એને ડર લાગતો હતો ?’
‘ડર લાગે ને. આટલા મોટા આકાશમાં એકલું એકલું ઊડયા કરે તો ડર લાગે ને ?’
‘લાગે.’
એટલે બેબીએ પક્ષીને પૂછયું : ‘પક્ષી, તું કયાં રહે છે ?’
‘પક્ષી કયાં રહેતું હતું ?’
’પક્ષીએ કહ્યું કે, હું તો એક તારામાં રહું છું. એ તારો અહીંથી બહુ દૂર દૂર છે.’
‘કેટલે દૂર ?’
’ખૂબ દૂર. મામાનું ઘર છે ને, એટલે બધે દૂર.’
‘પક્ષી રડવા લાગ્યું ?’
‘ના, એ કહે બેબી, હું રસ્તો ભૂલી ગયું છું. મને વાદળ પર બેસવા દઈશ ? બેબી કહે : હા, જરૂર બેસવા દઈશ. પછી પક્ષી બેઠું. અને વાદળ આગળ વહેવા લાગ્યું.’
‘એ ઊડી ઊડીને થાકી ગયું હતું ?’
‘હા, બેટા, એ ખૂબ ઊડી ઊડીને થાકી ગયું હતું, એટલે વાદળ પર બેબીની સાથે બેસી ગયું.’
‘પછી ?’
પછી ચશ્માંવાળી બેબીએ લીલા પક્ષીને પૂછયું : ‘પક્ષી, તને ગાતાં આવડે છે ?’
પક્ષીએ કહ્યું : ‘મને તો ગાતાં આવડે જ ને !’
બેબીએ પૂછયું : ‘મને એક ગીત સંભળાવીશ ?’
‘પક્ષીને ગીત ગાતાં આવડે, ડેડી ?’
‘આ પક્ષીને આવડતું હતું બેટા, એણે ગાયું.’
‘બેબીને મજા પડી ?’
‘ખૂબ મજા પડી. બેબી ખુશ ખુશ થઈ ગઈ. ઊભી થઈ. ખૂબ નાચી. એ નાચી એટલે વાદળ હાલ્યું અને વાદળમાંથી વરસાદ પડવા લાગ્યો.’
‘તમે તો કેવી ફાઈન વાતો કરો છો, ડેડી !’
‘તને ગમે છે ?’
‘હા, મને બહુ ગમે છે. પછી શું થયું ?’
‘ખૂબ વરસાદ પડયો. વાદળું ખાલી થઈ ગયું. વરસાદ નદી ઉપર પડયો અને પર્વતો ઉપર પડયો. જમીન પર પડયો, ઝાડો પર પડયો. પાંદડાઓ પર પડયો.’
‘ઝાડ પણ ભીંજાઈ ગયાં ?’
‘હા, એક ઝાડ હતું. એનાં પાંદડાં પીળાં પડી ગયાં હતાં. એમાં એક કેસરી કીડી રહેતી હતી.’
‘એ પણ ભીંજાઈ ગઈ ?’
‘હા, કેસરી કીડી પીળા પાંદડા પર સૂતી હતી. હવા આવી એટલે પાંદડું તુટવા લાગ્યું, કીડીની પાંખો ભીંજાઈ ગઈ. એ ઊડી શકી નહીં. પછી એ રડવા લાગી.’
’કીડી કેમ રડવા લાગી ?’
‘એની પાંખો ભીંજાઈ ગઈ ને બેટા, એટલે એ ઊડી શકી નહીં, એટલે રડે.’
‘ડેડી, ફેરી પિંકની પાંખો ભીંજાઈ ગઈ હતી. એ પણ રડતી હતી.’
‘આ કીડી પણ ફેરી પિંકની જેમ રડવા લાગી. કહેવા લાગી મારી પાંખો ભીંજાઈ ગઈ. હવે હું નહીં ઊડી શકું.’
‘બેબીએ એની પાંખો લૂછી નાખી ?’
‘ના. ત્યાં એક જાડો દેડકો બેઠો હતો. એનું ગળું હાલતું હતું અને આંખો બહાર નીકળી ગઈ હતી. કીડીની પાંખો ભીંજાઈ ગઈ ને એટલે એ હસવા લાગ્યો.’
‘પછી ?’
’પછી સૂરજ ચમક્યો. આકાશ ગરમ થયું. નદી ગરમ થઈ. પર્વતો ગરમ થયા. જમીન ગરમ થઈ એટલે કીડીની પાંખો પણ સુકાઈ ગઈ.’
‘કીડી ઊડી ગઈ ?’
‘તડકો ખૂલ્યો એટલે કીડીની પાંખો સુકાઈ ગઈ. અને દેડકાની આંખો ધૂપમાં બંધ થઈ ગઈ. કીડીની પાંખો તડકામાં ચકચક થવા લાગી. પછી કેસરી કીડી ઊડવા લાગી. લીલું પક્ષી ગાવા લાગ્યું. ચશ્માવાળી બેબી નાચવા લાગી.’
‘કેવું ફાઈન, ડૅડી !’
‘પછી સામે એક મેઘધનુષ ખૂલી ગયું.’
‘મેઘઘનુષ એટલે ?’
‘વરસાદ પડે અને સૂરજ ચમકે એટલે આકાશમાં સાત હલકા રંગોનો એક પુલ બની જાય. ઝૂમાં છે ને એવો જાપાનીસ પુલ જેવો.’
‘પછી ?’
’કેસરી કીડી એ મેઘધનુષના રંગીન પુલ ઉપર જઈને રમવા લાગી. લીલું પક્ષી એ પુલ ઉપર થઈને ઊડી ગયું. એ રહેતું હતું એ તારા તરફ ઊડી ગયું.’
‘અને બેબી, ડૅડી ?’
’બેબી પણ સૂઈ ગઈ. બેટા. ચાલ, હવે તું પણ સૂઈ જા.’
‘બેબી કયાં સૂઈ ગઈ ?’
’એના ડૅડી પાસે. વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. ચાલો. હવે સૂઈ જવાનું – ગુડ નાઈટ.’
’ગુડ નાઈટ, ડૅડી !’
રેશમી રિબનો અને હેરપિનો એણે બેબીની નાની બૅગમાં મૂકયાં. પેન્સિલથી હોમવર્ક કરેલી નોટ મુકાઈ ગઈ. કેસરી કીડી મેઘઘનુષ પર રમતી હતી. લીલું પક્ષી ઊડી ગયું હતું – તારાઓના દેશમાં. ચશ્માવાળી બેબી ચશ્માં અને રિબનો અને હેરપિનો કાઢીને ડૅડીને ગુડનાઈટ કરીને સૂઈ ગઈ હતી. વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ હતી.

બેબીને સવારની ફલાઈટથી મોકલી દેવાની હતી. એ એકલી જ જવાની હતી. અહીંથી બેસી જવાની હતી નવ વાગ્યે. સાડાબારે ચેન્નાઈ ઊતરી જવાની હતી. ચેન્નાઈ પર એની મંમી એને લેવા આવવાની હતી.
એનું વેકેશન પણ પુરું થવા આવ્યું હતું.
– અને એના ડૅડી સાથે રહી આવવાની કોર્ટે આપેલી મુદત પણ.

Print This Article Print This Article ·  Save this article As PDF

  « Previous ધર્મગ્રંથ – નગીનદાસ સંઘવી
વિકસવું અને વિસ્તરવું – મૃગેશ શાહ Next »   

22 પ્રતિભાવો : ગુડનાઈટ, ડૅડી ! – ચંદ્રકાન્ત બક્ષી

 1. janki says:

  WOW.. that was very sensitive and sad ending…. but ithe story was cool. hope that this dont happen very often in reality.

 2. Shailesh Pujara says:

  Yes one can hope this not happen, but sometimes this doesn’t happen. Some daddy don’t even get chance to keep a child with him even for vacation. Some daddy can’t tell the story, even the child with him forever (I remember “Sarayu Nadi ne kinare” by
  “Dhumketu”

 3. Gira says:

  Aw…
  Very cute sotry… it was very emotional story…
  I hope this would never happen to anyone in their life.

  Nice story..

 4. સુરેશ જાની says:

  આધુનિક યુગના કુટુંબોના આધુનિક પ્રશ્નોને બહુ સુંદર વાચા આપી છે. કોઇ દંપતી તેમના જીવનમાં આમ બને તે ન ઇચ્છે. માટે લગ્ન પહેલાં જ બન્ને વ્યક્તિઓએ સાથે જીવન જીવવાના નિયમો બન્નેને અનુકુળ હોય તે રીતે કરવા જોઇએ. આમ થશે અને પછી બન્ને આ નિયમો નું ચુસ્ત પાલન કરશે તો કદાચ આવા સંજોગો ઉભા થવાની શક્યતાઓ ઓછી થાય.
  આધુનિક કુટુંબના પ્રશ્નો બક્ષી સાહેબ જેવા ગઇ પેઢીના લેખકે કઇ રીતે વિચાર્યા હશે?

 5. Deven says:

  tamari story mane bahu gamu ..sparshi gay !! kyarek jeevan ma balak bahu badha sawalo na game pan sachu kahu to jyare anathi alag thavano divas aave tyare matra e j yaad aave ana masoom sawalo ane unconditional love .. i love kids ..tamne badhane jivanma aavo j anero prem male evi sacha dil thi shubhkamna !! Dev ^_^

 6. Nilesh Desai says:

  This Story is not only words together,but it is a real emotional spring coming from the heart of a father. Though Mr. Baxi is not with us, he is between us in form of his creations. May this story to be read by the couples who are thinking for separation, they may be think again considering the situation after separation.

 7. Srushti Dholia says:

  Mane aa story khubaj gami chhe.Aa varta no ant khubaj radaysparshi ane dukhi chhe. Aavi ghatna jo koina real jivan ma bane to…..Hun bhagvan ne prathna karish ke koina jivan ma aavu na bane.
  Aa maro sauthi pehlo experience hato,ane te khubaj saaro rahyo.

 8. Dharmesh says:

  Dhakko vage evo..laaganio par lohi na tashiya futi nikale evo..dhaardaar ant..Swa.Bakshiji ni ej lakshaniktaa..Pari ni vaartaa kartaa Bakshiji have parionaa desh maa..i miss him!!!!

 9. hardik pandya says:

  i have read this one before in gujarat samachar still feeling like reading it again n again …

  keep up the good work !!!

 10. Nimesh Patel says:

  GOOD NIGHT DADDY is one of Baxi babu’s gems.Here was a story teller who could enthrall you with his plots and could move you with his words.

  some other gems from this master story teller are OPERATION BHUTTO, EK SANJ NI MULAKAT( with that typical O.Henry twist),TAME AVASO?, EK ADHURI VARTA and MEERA..

  Dsavidania Baxi sir..

 11. patadiya.D.Y says:

  i like this story. becoze any time come my life sweet baby. and i want doughter. same as ur story’s baby. thats nice story.

  thanks for given me best story.

  this is story reading after so calling me my baby.

  i am god pray today plz come fast give me my baby.

 12. geeta says:

  આ વારતા વાચિને આખ મા પાનિ આવિ ગયુ.

નોંધ :

એક વર્ષ અગાઉ પ્રકાશિત થયેલા લેખો પર પ્રતિભાવ મૂકી શકાશે નહીં, જેની નોંધ લેવા વિનંતી.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.