- Readgujarati.com - http://archive.readgujarati.in/sahitya -

આવડ્યું – મહેન્દ્ર જોશી

દાદરો ચઢતાં ઊતરતાં આવડ્યું
કોઈ બાળક જેમ રડતાં આવડ્યું

એક-બે-ત્રણ એમ ગણતાં આવડ્યું
તે વખત જાતાં વીસરતાં આવડ્યું

ઘરને ખૂણે જઈ ખોવાતાં આવડ્યું
ઝાડ પાછળથી જડતાં આવડ્યું

ઉમ્ર પાછળનો અરીસો જોઈને
એક ચહેરામાં મલકતાં આવડ્યું

દુ:ખની દીવાલ જ્યાં ઊભી થઈ
ફૂલ ત્યાં સુંદર ચીતરતાં આવડ્યું

તું ભલો, તારી ચતુરાઈ ભલી
એમ કહી પાછું ફરતાં આવડ્યું