- Readgujarati.com - http://archive.readgujarati.in/sahitya -

આવું છું… – માધવ રામાનુજ

હું હમણાં આવું છું
– આ જરાક અંતર્ધ્યાન થઈને
પછી નવો અવતાર ધરીને
…………….. બસ, હમણાં આવું છું….

ટહુકા ગણી રાખજો થોડા,
સપનાં લણી રાખજો થોડાં,
દુ:ખ પણ વણી રાખજો થોડાં…
……….. થોડાં લખી રાખજો નામ-
…………થોડાં લખી રાખજો કામ-
– આ જરાક અંતર્ધ્યાન થઈને
પછી નવો અવતાર ધરીને
………… બસ, હમણાં આવું છું….

આંગણું એક રાખજો કોરું
અંતર એક રાખજો કોરું
આંસુ એક રાખજો કોરું….
…………. કોરાં લખી રાખજો સગપણ
…………. ભીનાં લખી રાખજો સાજણ
– આ જરાક અંતર્ધ્યાન થઈને
પછી નવો અવતાર ધરીને
………. બસ, હમણાં આવું છું….