- ReadGujarati.com - http://archive.readgujarati.in/sahitya2 -

હરિગુણ ગાતાં – પ્રિતમદાસ

જીભલડી રે તને હરિગુણ ગાતાં,
……….. આવડી આળસ ક્યાંથી રે,
લવરી કરતા નવરી ન પડે,
……….. બોલી ઊઠે મુખમાંથી રે…. જીભલડી

પરનિંદા કરવાને પૂરી,
………… શૂરી ખટરસ ખાવા રે;
ઝગડો કરવા ઝૂઝે પહેલી,
…………. કાયર હરિગુણ ગાવા રે…. જીભલડી

દવ લાગ્યા પછી કૂપ ખોદાવે,
………… આગ એ કેમ ઓલશે રે;
ચોરો તો ધન હરી ગયા,
………… પછી દીપકથી શું થાશે રે ?….. જીભલડી

તલ મંગાવો ને તુલસી મંગાવો
……….. રામનામ લેવડાવો રે,
પ્રથમ તો મસ્તક નહીં નમતું,
……….. પછી શું નામ સુણાવો રે ?…….. જીભલડી

હરિનામમાં દામ ન બેસે,
………… કામ ખરે નહીં કરવું રે,
સહેજે પંથનો પાર ન આવે;
……….. ભજન થકી ભવ તરવું રે ?…… જીભલડી

જેનું નામ જપે જોગેશ્વર,
……….. શંકર શેષ વિરંચી રે;
કહે પ્રીતમ પ્રભુનામ વિસાર્યું
………… તે પાણી પરપંચીરે…… જીભલડી