Posts Tagged "દાસી જીવણ"

ભજનનો વેપાર – દાસી જીવણ

કર મન ભજનનો વેપાર, ધણી તારા નામનો આધાર, બેડલી ઉતારો ભવ પાર જી. સરોવર જ્યારે ભર્યાં હતાં, ત્યાં પહેલી ન બાંધી પાળ જી, આગળ નીર સૂકાઈ ગયાં, ત્યારે હાથ ઘસે શું થાય….. કર મન.. શેરી લગણ સુંદરી, ઝાંપા લગણ મા-બાપ જી, તીર્થ સુધી બે બાંધવા, કોઈ ના’વે તારી સાથ….. કર મન. હાડ જલે જેમ ગાંસડી […]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.